Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Translate

Utskrifter

Du skriver ut sidor från systemet genom din sidläsares utskriftsalternativ. Sidans formgivning är anpassad för utskrift i stående A4-format. I Internet Explorer väljer du exempelvis Arkiv | Förhandsgranska | Skriv ut.

Om du vill hantera sökresultat är det effektivare att välja Ladda ner resultat i stället för att skriva ut sidorna. Du får då med dig samtliga poster i resultatet (maximalt 10 000 poster) i stället för att vara begränsat till resultatet på aktuell sida.