Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Translate

Museets kataloger i faximil

Myndighetens äldre dokumentation av samlingarna, dess kataloger, finns tillgänglig i söktjänsten genom museets katalogläsningssystem. Här kan du bläddra i och läsa en stor del av SHMM:s kataloger i faksimil i form av skannade dokument och bilder.

Arbetet med skanning har bedrivits inom både inom SESAM-projektet (1996-1998) och projekt föremålsinformation (2002-2004). I det först nämnda projektet skannades den tryckta accessionskatalog, Tillväxten, som nu finns tillgänglig i form av ca 10 300 PDF-dokument. Samtliga andra kataloger - museets huvudkatalog och ett antal föremålskataloger - har skannats inom projekt föremålsinformation vid:

 • Kunskapsbank lokal utveckling (KLUTEN) i Bollnäs och Ockelbo samt Arkion i Bollnäs. De har skannat föremålskataloger - Bronsålderskatalogen, Alvastra kloster, Kalmar Slottsfjärd, Stenålderskatalogen med flera (se nedan).
 • Infoscandic AB i Kristineberg, Lycksele. De har skannat huvudkatalog, föremåls- och benlistor samt Järnålderskatalogen.
 • Lindwalls bildsamling har skannats av Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna. Arbetet med detta inleddes med inom satsningen KulturarvsIT.
 • En del sidor, främst kompletteringar, har även skannats internt på Historiska museet.

Just nu finns sammanlagt nästan 265 000 dokument eller dokumentsidor och bilder tillängliga i katalogläsningssystemet uppdelade per inventarienummer. Samtliga större kataloger är nu tillgängliga:

 • Accessionskatalogen (publicerad i Tillväxten, ej publicerade texter tillkomna efter 1983 finns även med i katalogen). Ca 7 500 sidor. Täckningsgrad ca 97%.
 • Huvudkatalogen (den sk. Bilagan, dvs. Inventarium, Bilaga till inventarium och Åtkomsthandlingar samt Specialbilagor). Ca 138 300 sidor. Täckningsgrad ca 100%.
 • Föremålskataloger. Ca 113 800 sidor. Täckningsgrad ca 90%. Ingående kataloger:
  • Stenålderskatalogen 10 900 katalogsidor
  • Bronålderskatalogen, 8 202 katalogsidor
  • Järnålderskatalogen 41 300 katalogsidor.
  • Medeltidens sakordskatalog, 16 210 katalogsidor
  • Birka, Svarta Jorden, 2 900 katalogsidor
  • Textilkatalogen, 1 406 katalogsidor
  • Kalmar Slottsfjärd, 2 259 katalogsidor
  • Alvastra kloster, 27 845 katalogsidor
  • Hultaby borgruin, 2 718 katalogsidor
 • Dokumentationsfotografier (från exempelvis bilddatabasen Fornbild och Lindwalls bildsamling). Ca 23 000 bilder.
 • Presentationsfotografier (från exempelvis SHM:s bildbyrå, SHM-bild). Ca 13 000 bilder.
 • Läs mer om Historiska museets kataloger