Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Translate

Inventarienummer och fyndplatser

Inventarienummer och fyndplatser har tidigare varit publicerade på museets webb under namnen Digitala tillväxten (2000-2004) och Översiktsdatabasen (2004-2005).

Databasen är baserad på SHM:s tryckta accessionskatalog, Tillväxten, men i samband med att samlingarna växer utökas hela tiden informationsmängden via museets interna föremålsinformationssystem, MIS (Museum Information System). Trots en omfattande korrekturläsning förekommer fortfarande fel i databasen. Mängden fel uppgår uppskattningsvis till högst 2%. De flesta kvarvarande felen är 'saknade fyndplatser', dvs. att en eller flera fyndplatser saknas under ett inventarienummer.

Arbetet med att digitalisera accessionskatalogen Tillväxten startade 1995 efter en idé av Hans Browall och omfattar i sitt första skede cirka 11 årsverken. Mellan 1996 och 1998 utfördes huvuddelen av arbetet med indexering och bildbehandling av de skannade sidorna. Denna del av projektet bedrevs som ett SESAM-projekt med Kalle Thorsberg som projektledare. Kalle utvecklade även söktjänsten Digitala Tillväxten. Den ursprungliga databasen för inventarienummer och fyndplatser har därefter konverterats in i MIS.