Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Translate

Föremål och ben

Information om föremål och ben presenteras för första gången genom sök i samlingarna och är huvudsakligen resultatet av arbete att sammanställa och skapa ny information inom projekt föremålsinformation (2002-2004).

Informationen om föremål har genererats från en mängd ganska disparata datakällor - mer än 150 databaser, tabeller och listor som skapats på museet från mitten av 1980-talet och framåt. Ca 80 000 poster har hämtats från SHM:s SESAM-projekt (MedeltidsSESAM, JärnåldersSESAM och VärdeföremålsSESAM) som verkade åren 1996-1998. Resterade poster har sammanställts eller registrerats inom projekt föremålsinformation. Många poster har skapats genom skanning och tolkning av fyndlistor vid Infoscandic AB, Lycksele. Databasinformationen om föremålet har också skapats genom bearbetning av skannade fyndkataloger.

När det gäller kvaliteten på föremålsinformationen finns ibland avsevärda problem. Det beror på att föremålsdatabasen har sammanställts från ett flertal datakällor skapade under en lång period i olika syften. Det finns därmed problem med att föremålet har registrerats på olika sätt i de olika källorna. En grundläggande kvalitetssäkring har genomförts inför publiceringen men det finns fortfarande inkoncekvent genomförd registrering av sakord, typ, del och material och i mindre utsträckning även vid registrering av topografiska uppgifter. Det finns även nivåskillnader på mängden information som finns i databasen. Vissa föremål har en djup och genomarbetad dokumentation som finns i databasen medan andra föremål har en ytlig, grov och ganska ofullständig registrering. Detta gäller i synnerhet uppgifterna om föremålens kontext.

Den osteologiska informationen har genererats genom ett delprojekt inom projekt föremålsinformation. Ca 75 pärmar med benlistor från arkeologiska undersökningar har skannats och tolkats till databasinformation vid Infoscandic AB i Lycksele. Kvaliteten på informationen i benposterna har genomgått bättre kvalitetssäkring än föremålsdata och bedöms vara god.

Sedan 4 april 2006 pågår Accessprojektet Invite - Öppna samlingar vid SHMM. I projektet arbetar ca 15 personer med att uppordna och digitalisera föremål och osteologiskt material. Ca 80 000 poster har skapats under 2006. Läs mer om Accessprojektet.