Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Translate

Copyright och användning av bilder

Alla bilder (föremålsfotografier, skannade teckningar och dokument) på denna webbplats ägs, om inte annat anges, av Statens historiska museer. Bilder i Sök i samlingarna är, om inte annat anges, licensierade för icke-kommersiell användning som kopiering, distribution och visning med en Creative Commons-licens. På bildens sida länkas till gällande licens och där kan du se detaljer kring licensen och hur du får använda bilden. Du har rätt att kostnadsfritt använda bilden för icke-kommersiellt bruk enligt licensen om du anger fotograf/upphovsman, källa ("Historiska museet" eller "SHM") samt, om det är fråga om användning på Internet, länkar tillbaka till bilden i Sök i samlingarna. Om du önskar bilder i ett annat format eller annan upplösning än vad som distribueras inom tjänsten, förbehåller sig Statens historiska museer rätten att ta ut en framtagnings- och distributionsavgift.

Text i form av metadata och fakta om objekt som presenteras i tjänsten är offentlig handling och kan användas fritt.

All form av kommersiell användning av bilder måste ske med tillstånd från Statens historiska museer. För information om priser för publicering av bilder så hänvisar vi till Svenska museiföreningens prislista för bildpublicering. För frågor och beställningar kontakta SHM-bild.

För ytterligare frågor kring informationen i tjänsten, kontakta Registeransvarig (registeransvarig@historiska.se).