Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Translate

Föremålsbilder

Föremålsbilder är en sammanställning av information från flera befintliga och tidigare publicerade datakällor - Fornbild och SHM-bild, kompletterad med ca 10 000 ej tidigare tillgängliga fotografier.

De upptagningar som visas i Sök i samlingarna är fotografier, teckningar och dokument som har direkta relationer till föremål. En föremålsbild kan visa en eller flera föremål och ett föremål kan visas på flera bilder. Om du vill ta del av samtliga publicerade bilder (och samtliga publicerade upptagningar) som finns i våra databaser hänvisas du till vårt katalogläsningssystem, CatView, som refereras från Sök i samlingarna genom ikonen.

Bilderna i söktjänsten visas genom teknologi tillgänglig i applikationen CatView. Det innebär att oavsett om bildskala och filformat hämtas bilden upp från ett original och omvandlas i realtid till önskad skala och en bild anpassad för en webbläsare.