Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 7548
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/7548
Inventarienummer 5645 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Gotland
Socken Hemse»
Fastighet
Lokal Hemse Annexhemman
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Hemse 51:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):57,2278046583908
Longitud (Y):18,3718737089839
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Gravfynd Järnålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 5 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (5)
Föremålsbilder 6
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 3 gånger