Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 6666
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/6666
Inventarienummer 5137 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Uppland
Socken Häggeby»
Fastighet
Lokal Häggeby kyrka
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Häggeby 132:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):59,658222291494
Longitud (Y):17,5471705608103
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Lösfynd Järnålder
Nej
Nej
Obekant Medeltid
Ja
Nej
Föremålsdata
Metadata om 2 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (1)
Kyrkliga föremål (1)
Föremålsbilder 2
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 7 gånger