Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 59082
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/59082
Inventarienummer 35449 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Uppland
Socken Litslena»
Fastighet Östersta 1:3, Hallarbykorset
Lokal Östersta, Hallarbykorset
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Litslena 538:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):59,6913624037743
Longitud (Y):17,2791262661925
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Boplatsfynd Nyare tid
Nej
Nej
torplämning
Boplatsfynd Medeltid
Nej
Nej
torplämning
Föremålsdata
Metadata om 208 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (154)
Benposter (54)
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 0 gånger