Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 54523
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/54523
Inventarienummer 31085 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Södermanland
Socken Björnlunda»
Fastighet
Lokal Skenda
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Björnlunda 122:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):59,0614924888887
Longitud (Y):17,1615090947548
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Gravfynd Bronsålder
Nej
Nej
Gravfynd Järnålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 6 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (2)
Benposter (4)
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 0 gånger