Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 54378
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/54378
Inventarienummer 34811 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Uppland
Socken Björklinge»
Fastighet Prästgården 1:1
Lokal Prästgården
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Björklinge 41:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):60,0288493885971
Longitud (Y):17,5467736475125
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Gravfynd Bronsålder
Nej
Nej
Boplatsfynd Stenålder
Nej
Nej
Gravfynd Järnålder
Nej
Nej
Boplatsfynd Järnålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 308 föremål/benposter finns digitaliserade
Benposter (308)
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 0 gånger