Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 54110
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/54110
Inventarienummer 34347 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Uppland
Socken Frötuna»
Fastighet Görla 9:2
Lokal Görla
Undersökningsår 1990-1990
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Frötuna 23:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):59,736359188712
Longitud (Y):18,6939426948728
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Boplatsfynd Järnålder
Nej
Nej
Gravfynd Järnålder
Nej
Nej
Gravfynd Medeltid
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 372 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (201)
Benposter (171)
Föremålsbilder 6
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 1 gång