Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 54063
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/54063
Inventarienummer 34088 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Uppland
Socken Österåker»
Fastighet Översättra 1:5
Lokal Översättra
Undersökningsår 1988-1988
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Österåker 274:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):59,4912983527917
Longitud (Y):18,386095070049
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Gravfynd Bronsålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 4 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (4)
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 1 gång