Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 54062
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/54062
Inventarienummer 34087 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Uppland
Socken Österåker»
Fastighet Översättra 1:5
Lokal Översättra
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Österåker 266:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):59,4938520210119
Longitud (Y):18,3762872767052
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Gravfynd Bronsålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 5 föremål/benposter finns digitaliserade
Benposter (5)
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 2 gånger