Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 54056
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/54056
Inventarienummer 34089 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Uppland
Socken Österåker»
Fastighet Översättra 1:5
Lokal Översättra
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Österåker 473:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):59,4933202718813
Longitud (Y):18,3773660872912
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Gravfynd Bronsålder
Nej
Nej
Boplatsfynd Bronsålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 0 föremål/benposter finns digitaliserade
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 13 gånger