Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 54036
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/54036
Inventarienummer 34753 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Uppland
Socken Övergran»
Fastighet Nyckelby 1:7
Lokal Nyckelby
Undersökningsår 1992-1993
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Övergran 22:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):59,6029228583424
Longitud (Y):17,4353464537205
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Boplatsfynd Järnålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 102 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (85)
Benposter (17)
Föremålsbilder 1
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 19 gånger