Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 54034
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/54034
Inventarienummer 34750 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Uppland
Socken Övergran»
Fastighet
Lokal Högsta gamla bytomt
Undersökningsår 1992-1993
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Övergran 280:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):59,5940851546607
Longitud (Y):17,4578262498314
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Boplatsfynd Nyare tid
Nej
Nej
Boplatsfynd Järnålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 517 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (397)
Benposter (120)
Föremålsbilder 24
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 13 gånger