Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 53929
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/53929
Inventarienummer 34288 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Södermanland
Socken Eskilstuna»
Fastighet Grönsta 1:7
Lokal Grönsta
Undersökningsår 1993-1993
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Eskilstuna 517:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):59,3792175054247
Longitud (Y):16,5802982602495
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Gravfynd Järnålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 157 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (118)
Benposter (39)
Föremålsbilder 36
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 100 gånger