Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 53561
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/53561
Inventarienummer 34541 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Södermanland
Socken Åker»
Fastighet Åker-Järsta 10:2 och Åkers-Tuna 1:1
Lokal Lida
Undersökningsår 1994-1995
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Åker 271:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):59,2809439622837
Longitud (Y):17,1097996397992
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Gravfynd Järnålder
Nej
Nej
Boplatsfynd Järnålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 203 föremål/benposter finns digitaliserade
Benposter (203)
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 1 gång