Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 53067
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/53067
Inventarienummer 33985 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Södermanland
Socken Östertälje»
Fastighet Gärtuna 3:1
Lokal Karleby
Undersökningsår 1994-1995
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Östertälje 17:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):59,1755768345403
Longitud (Y):17,674869875453
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Gravfynd Järnålder
Nej
Nej
Boplatsfynd Stenålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 790 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (586)
Benposter (204)
Föremålsbilder 14
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 16 gånger