Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 53027
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/53027
Inventarienummer 34069 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Uppland
Socken Norrsunda»
Fastighet
Lokal Valsta
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Norrsunda 59:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):59,5765557742238
Longitud (Y):17,8987633178019
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Gravfynd Järnålder
Nej
Nej
Gravfynd Järnålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 376 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (13)
Benposter (363)
Föremålsbilder 32
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 11 gånger