Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Visa: Tips skapade av användare Samtliga |  Bildlänk skapad av användare  |  Länk till extern sida skapad av användare  |  Referens skapad av användare  |  Tagg/nyckelord skapad av användare  |  Anteckning skapad av användare 
Referens skapad av användare Referens Osteologisk analys:
Svedenås, Caroline, Flemström, Marie, Ohlsson, Agneta 2001. Metoder- problem- utvärderingar, Appendix. En undersökning av 54 gravar från vårfrukyrkan, kvarteret kroken i Uppsala med tyngdpunkt på könsbedömning, åldersbedömning och tandstatus (Uppsats)
Tipsat av Leena Drenzel 2009-11-16 14:20
Referens skapad av användare Referens Osteologisk analys:
Svedenås, Caroline, Flemström, Marie, Ohlsson, Agneta 2001. Metoder- problem- utvärderingar. En undersökning av 54 gravar från vårfrukyrkan, kvarteret kroken i Uppsala med tyngdpunkt på könsbedömning, åldersbedömning och tandstatus (Uppsats)
Tipsat av Leena Drenzel 2009-11-16 14:20
Referens skapad av användare Referens Osteologisk analys:
Sigvallius, Berit 1989. Kv. Kroken, Uppsala. Osteologisk undersökning av 101 gravar, dec 1988-jan 1989. (SHM rapport)
Tipsat av Leena Drenzel 2009-11-16 14:20
Referens skapad av användare Referens hämtad från LIBRIS:
Referens skapad av användare Referens hämtad från LIBRIS:
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 11 gånger