Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Metadata om 528 föremål/benposter har digitaliserats:
144 poster | Sida 1 av 6
nästa sida sista sidan
Bild Invnr:Unr Lokal Sakord (Typ) Del Material Antal Vikt Datering Info
- 33787 Sverige Ög Borg Stadsäga 6303 Stora Herrebro gård ben ben bränt 13 odat visa information
- 33787 Sverige Ög Borg Stadsäga 6303 Stora Herrebro gård ben ben obränt 4 odat visa information
- 33787 Sverige Ög Borg Stadsäga 6303 Stora Herrebro gård ben ben obränt 206 odat visa information
- 33787 Sverige Ög Borg Stadsäga 6303 Stora Herrebro gård ben ben obränt 52 odat visa information
- 33787 Sverige Ög Borg Stadsäga 6303 Stora Herrebro gård ben ben obränt 6 odat visa information
- 33787 Sverige Ög Borg Stadsäga 6303 Stora Herrebro gård ben ben obränt 337 odat visa information
- 33787 Sverige Ög Borg Stadsäga 6303 Stora Herrebro gård ben ben obränt 118 odat visa information
- 33787 Sverige Ög Borg Stadsäga 6303 Stora Herrebro gård ben ben obränt 203 odat visa information
- 33787 Sverige Ög Borg Stadsäga 6303 Stora Herrebro gård ben ben obränt 195 odat visa information
- 33787 Sverige Ög Borg Stadsäga 6303 Stora Herrebro gård ben ben obränt 61 odat visa information
- 33787 Sverige Ög Borg Stadsäga 6303 Stora Herrebro gård ben ben obränt 298 odat visa information
- 33787 Sverige Ög Borg Stadsäga 6303 Stora Herrebro gård ben ben obränt 306 odat visa information
- 33787 Sverige Ög Borg Stadsäga 6303 Stora Herrebro gård ben ben obränt 258 odat visa information
- 33787 Sverige Ög Borg Stadsäga 6303 Stora Herrebro gård ben ben obränt 62 odat visa information
- 33787 Sverige Ög Borg Stadsäga 6303 Stora Herrebro gård ben ben obränt 337 odat visa information
- 33787 Sverige Ög Borg Stadsäga 6303 Stora Herrebro gård ben ben obränt 631 odat visa information
- 33787 Sverige Ög Borg Stadsäga 6303 Stora Herrebro gård ben ben obränt 54 odat visa information
- 33787 Sverige Ög Borg Stadsäga 6303 Stora Herrebro gård ben ben obränt 87 odat visa information
- 33787 Sverige Ög Borg Stadsäga 6303 Stora Herrebro gård ben ben obränt 95 odat visa information
- 33787 Sverige Ög Borg Stadsäga 6303 Stora Herrebro gård ben ben obränt 105 odat visa information
- 33787 Sverige Ög Borg Stadsäga 6303 Stora Herrebro gård ben ben obränt 116 odat visa information
- 33787 Sverige Ög Borg Stadsäga 6303 Stora Herrebro gård ben ben obränt 28 odat visa information
- 33787 Sverige Ög Borg Stadsäga 6303 Stora Herrebro gård ben ben obränt 138 odat visa information
- 33787 Sverige Ög Borg Stadsäga 6303 Stora Herrebro gård ben ben obränt 151 odat visa information
- 33787 Sverige Ög Borg Stadsäga 6303 Stora Herrebro gård ben ben obränt 255 odat visa information
nästa sida sista sidan
 
Fyndplatsen har visats 28 gånger