Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 52803
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/52803
Inventarienummer 33757 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Gotland
Socken Othem»
Fastighet Spillings 1:36
Lokal Spillings
Undersökningsår 1999-1999
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Othem 179:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):57,7216078350441
Longitud (Y):18,7803522685971
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Depåfynd Järnålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 518 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (518)
Föremålsbilder 424
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 79 gånger