Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 52638
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/52638
Inventarienummer 33598 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Södermanland
Socken Tveta»
Fastighet
Lokal Kvedesta
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Tveta 165:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):59,146049376291
Longitud (Y):17,6280797713436
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Boplatsfynd Okänt
Nej
Nej
(RR20020114)
Föremålsdata
Metadata om 0 föremål/benposter finns digitaliserade
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 2 gånger