Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 52607
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/52607
Inventarienummer 33568 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Uppland
Socken Sollentuna»
Fastighet
Lokal Viby gård
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Sollentuna 98:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):59,4595288612615
Longitud (Y):17,9011846565176
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Gravfynd Medeltid
Nej
Nej
Finns i Rapp.reg.
Gravfynd Järnålder
Nej
Nej
Finns i Rapp.reg.
Föremålsdata
Metadata om 43 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (19)
Benposter (24)
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 3 gånger