Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 52606
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/52606
Inventarienummer 33567 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Uppland
Socken Sollentuna»
Fastighet
Lokal Viby gård
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Sollentuna 308:2» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):59,4607375833196
Longitud (Y):17,8965131066834
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Boplatsfynd Järnålder
Nej
Nej
Finns i Rapp.reg.
Boplatsfynd Medeltid
Nej
Nej
Finns i Rapp.reg.
Föremålsdata
Metadata om 161 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (161)
Föremålsbilder 258
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 6 gånger