Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Metadata om 33 föremål/benposter har digitaliserats:
25 poster
Bild Invnr:Unr Lokal Sakord (Typ) Del Material Antal Vikt Datering Info
Bild 27143
Klicka för större#gallery 27143 33449:2408 Sverige Sö Botkyrka Häggsta kniv (krumkniv) skiffer y stå visa information
Bild 26569
Klicka för större#gallery 26569 33449:999 Sverige Sö Botkyrka Häggsta kärl keramik y stå visa information
Bild 26570
Klicka för större#gallery 26570 33449:1081 Sverige Sö Botkyrka Häggsta kärl keramik y stå visa information
Bild 26571
Klicka för större#gallery 26571 33449:1032 Sverige Sö Botkyrka Häggsta kärl keramik y stå visa information
Bild 26572
Klicka för större#gallery 26572 33449:1126 Sverige Sö Botkyrka Häggsta kärl keramik y stå visa information
Bild 26577
Klicka för större#gallery 26577 33449:1538 Sverige Sö Botkyrka Häggsta kärl keramik y stå visa information
Bild 26578
Klicka för större#gallery 26578 33449:1614 Sverige Sö Botkyrka Häggsta kärl keramik y stå visa information
Bild 26579
Klicka för större#gallery 26579 33449:1747 Sverige Sö Botkyrka Häggsta kärl keramik y stå visa information
Bild 26580
Klicka för större#gallery 26580 33449:1763 Sverige Sö Botkyrka Häggsta kärl keramik y stå visa information
Bild 26581
Klicka för större#gallery 26581 33449:1805 Sverige Sö Botkyrka Häggsta kärl keramik y stå visa information
Bild 26587
Klicka för större#gallery 26587 33449:2086 Sverige Sö Botkyrka Häggsta kärl keramik y stå visa information
Bild 26588
Klicka för större#gallery 26588 33449:2101 Sverige Sö Botkyrka Häggsta kärl keramik y stå visa information
Bild 26589
Klicka för större#gallery 26589 33449:2128 Sverige Sö Botkyrka Häggsta kärl keramik y stå visa information
Bild 26547
Klicka för större#gallery 26547 33449:881,862,883,884, mfl Sverige Sö Botkyrka Häggsta kärl (trattbägare) keramik y stå visa information
Bild 26573
Klicka för större#gallery 26573 33449:1222 Sverige Sö Botkyrka Häggsta lerskiva lera y stå visa information
- 33449 Sverige Sö Botkyrka Häggsta malsten (överliggare) sandsten 1 y stå visa information
Bild 27144
Klicka för större#gallery 27144 33449:3235 Sverige Sö Botkyrka Häggsta pilspets (pilspets med urnupen bas) flinta y stå visa information
Bild 26564
Klicka för större#gallery 26564 33449:915 Sverige Sö Botkyrka Häggsta pilspets (tväreggad pilspets) flinta ä stå visa information
Bild 26548
Klicka för större#gallery 26548 33449:56801 Sverige Sö Botkyrka Häggsta pilspets (tväreggad pilspets) kvarts stå visa information
Bild 26566
Klicka för större#gallery 26566 33449:897 Sverige Sö Botkyrka Häggsta pilspets (tångepilspets) skiffer stå visa information
Bild 26575
Klicka för större#gallery 26575 33449:1233 Sverige Sö Botkyrka Häggsta pilspets (tångepilspets) skiffer stå visa information
Bild 26856
Klicka för större#gallery 26856 33449:2412/3036 Sverige Sö Botkyrka Häggsta skiva keramik y stå visa information
- 33449:2959 Sverige Sö Botkyrka Häggsta slipsten sandsten 1 y stå visa information
Bild 26576
Klicka för större#gallery 26576 33449:1234 Sverige Sö Botkyrka Häggsta yxa (fyrsidig yxa) bergart y stå visa information
Bild 26574
Klicka för större#gallery 26574 33449:964 Sverige Sö Botkyrka Häggsta yxa (plankonvex yxa) bergart stå visa information
 
Fyndplatsen har visats 25 gånger