Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 52416
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/52416
Inventarienummer 33379 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Uppland
Socken Täby»
Fastighet Såsta 3:1
Lokal Såsta
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Täby 42:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):59,4810668204607
Longitud (Y):18,0455478476152
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Boplatsfynd Okänt
Nej
Nej
(RR20020114)
Gravfynd Medeltid
Nej
Nej
(RR20020114)
Gravfynd Järnålder
Nej
Nej
(RR20020114)
Föremålsdata
Metadata om 104 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (45)
Benposter (58)
Kyrkliga föremål (1)
Föremålsbilder 24
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 123 gånger