Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 51776
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/51776
Inventarienummer 32747 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Uppland
Socken Uppsala»
Fastighet Fullerö 21:14, 21:47
Lokal Fullerö
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Gamla Uppsala 298:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):59,9396422334713
Longitud (Y):17,6493603493171
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Obekant Järnålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 35 föremål/benposter finns digitaliserade
Benposter (35)
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 5 gånger