Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Metadata om 434 föremål/benposter har digitaliserats:
434 poster | Sida 1 av 18
nästa sida sista sidan
Bild Invnr:Unr Lokal Sakord (Typ) Del Material Antal Vikt Datering Info
- 32623:6/63-67 Sverige Go Grötlingbo Roirhage 1:1 Roirhage armring fragment cu-leg 1 fvt-vet visa information
- 32623:6/63-67 Sverige Go Grötlingbo Roirhage 1:1 Roirhage armring fragment cu-leg 1 fvt-vet visa information
- 32623 Sverige Go Grötlingbo Roirhage 1:1 Roirhage avslag flinta 1 stå visa information
- 32623:E4 Sverige Go Grötlingbo Roirhage 1:1 Roirhage avslag (bipolärt avslag) flinta 1 stå visa information
- 32623:F4 Sverige Go Grötlingbo Roirhage 1:1 Roirhage avslag (bipolärt avslag) flinta 3 stå visa information
- 32623:E2 Sverige Go Grötlingbo Roirhage 1:1 Roirhage avslag (bipolärt avslag) flinta 2 stå visa information
- 32623:C4 Sverige Go Grötlingbo Roirhage 1:1 Roirhage avslag (plattformsavslag) flinta 4 stå visa information
- 32623:E4 Sverige Go Grötlingbo Roirhage 1:1 Roirhage avslag (plattformsavslag) flinta 1 stå visa information
- 32623:E3 Sverige Go Grötlingbo Roirhage 1:1 Roirhage avslag (plattformsavslag) flinta 5 stå visa information
- 32623:F4 Sverige Go Grötlingbo Roirhage 1:1 Roirhage avslag (plattformsavslag) flinta 9 stå visa information
- 32623:Anl B Sverige Go Grötlingbo Roirhage 1:1 Roirhage avslag (plattformsavslag) flinta 3 stå visa information
- 32623:G1 Sverige Go Grötlingbo Roirhage 1:1 Roirhage avslag (plattformsavslag) flinta 3 stå visa information
- 32623:G3-G4 Sverige Go Grötlingbo Roirhage 1:1 Roirhage avslag (plattformsavslag) flinta 1 stå visa information
- 32623:G5 Sverige Go Grötlingbo Roirhage 1:1 Roirhage avslag (plattformsavslag) flinta 3 stå visa information
- 32623:H5 Sverige Go Grötlingbo Roirhage 1:1 Roirhage avslag (plattformsavslag) flinta 2 stå visa information
- 32623:Ståhd 1 Sverige Go Grötlingbo Roirhage 1:1 Roirhage avslag (plattformsavslag) flinta 2 stå visa information
- 32623 Sverige Go Grötlingbo Roirhage 1:1 Roirhage avslag (plattformsavslag) flinta 15 stå visa information
- 32623:E2 Sverige Go Grötlingbo Roirhage 1:1 Roirhage avslag (plattformsavslag) flinta 4 stå visa information
- 32623:C5 Sverige Go Grötlingbo Roirhage 1:1 Roirhage avslag (plattformsavslag) flinta 3 stå visa information
- 32623:D3-D4 Sverige Go Grötlingbo Roirhage 1:1 Roirhage avslag (plattformsavslag) flinta 1 stå visa information
- 32623:G4 Sverige Go Grötlingbo Roirhage 1:1 Roirhage avslag (plattformsavslag) flinta 1 stå visa information
- 32623:G6 Sverige Go Grötlingbo Roirhage 1:1 Roirhage avslag (plattformsavslag) flinta 1 stå visa information
- 32623:H0 Sverige Go Grötlingbo Roirhage 1:1 Roirhage avslag (plattformsavslag) flinta 3 stå visa information
- 32623:G5 Sverige Go Grötlingbo Roirhage 1:1 Roirhage avslagsfragment flinta 7 stå visa information
- 32623:H5 Sverige Go Grötlingbo Roirhage 1:1 Roirhage avslagsfragment flinta 3 stå visa information
nästa sida sista sidan
 
Fyndplatsen har visats 43 gånger