Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 51652
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/51652
Inventarienummer 32623 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Gotland
Socken Grötlingbo»
Fastighet Roirhage 1:1
Lokal Roirhage
Undersökningsår 1963-1967
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Grötlingbo 54:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):57,1065632582691
Longitud (Y):18,3180837981313
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Gravfynd Järnålder
Nej
Nej
Boplatsfynd Stenålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 434 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (282)
Benposter (152)
Föremålsbilder 89
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 43 gånger