Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 51454
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/51454
Inventarienummer 32426 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Gotland
Socken Väskinde»
Fastighet Butter 1:12
Lokal Butter, Butters änge
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Väskinde 109:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):57,7025003664969
Longitud (Y):18,3660963294912
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Gravfynd Järnålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 6 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (6)
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 4 gånger