Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 51255
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/51255
Inventarienummer 32229 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Ångermanland
Socken Härnösand»
Fastighet
Lokal Tullportsparken
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Härnösand 18:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):62,6265835956682
Longitud (Y):17,929315367455
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Obekant Järnålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 5 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (2)
Benposter (3)
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 14 gånger