Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 51001
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/51001
Inventarienummer 31983 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Uppland
Socken Enköping»
Fastighet
Lokal Bergvreten
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Enköping 41:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):59,6311295924544
Longitud (Y):17,117406264442
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Boplatsfynd Bronsålder
Nej
Nej
Gravfynd Bronsålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 0 föremål/benposter finns digitaliserade
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 6 gånger