Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 50923
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/50923
Inventarienummer 31914 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Södermanland
Socken Sättersta»
Fastighet
Lokal Baljesta
Undersökningsår 1970-1970
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Sättersta 19:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):58,8768154568332
Longitud (Y):17,2333163900158
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Gravfynd Järnålder
Nej
Nej
Boplatsfynd Medeltid
Nej
Ja
Föremålsdata
Metadata om 62 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (25)
Benposter (37)
Föremålsbilder 5
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 13 gånger