Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 50573
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/50573
Inventarienummer 31583 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Uppland
Socken Väddö»
Fastighet
Lokal Norrsund
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Väddö 1:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):59,9708159186259
Longitud (Y):18,8187153746138
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Gravfynd Järnålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 27 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (21)
Benposter (6)
Föremålsbilder 1
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 10 gånger