Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 50452
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/50452
Inventarienummer 31466 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Uppland
Socken Norrsunda»
Fastighet Vallstanäs 5:3
Lokal Vallstanäs
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Norrsunda 53:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):59,5830209155639
Longitud (Y):17,8966018741556
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Gravfynd Järnålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 106 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (91)
Benposter (15)
Föremålsbilder 1
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 10 gånger