Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 50235
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/50235
Inventarienummer 31282 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Södermanland
Socken Toresund»
Fastighet Salby 3:1
Lokal Salby
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Toresund 37:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):59,3341484935573
Longitud (Y):17,2481238660352
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Gravfynd Järnålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 49 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (43)
Benposter (6)
Föremålsbilder 1
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 1 gång