Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 49999
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/49999
Inventarienummer 31085 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Södermanland
Socken Björnlunda»
Fastighet
Lokal Skenda
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Björnlunda 121:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):59,0622198097913
Longitud (Y):17,1649370322644
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Gravfynd Bronsålder
Nej
Nej
Gravfynd Järnålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 7 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (4)
Benposter (3)
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 4 gånger