Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 49959
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/49959
Inventarienummer 31050 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Södermanland
Socken Sköldinge»
Fastighet Kanntorp 2:30, 2:31
Lokal Kanntorp
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Sköldinge 9:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):59,0244708522314
Longitud (Y):16,4653021749475
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Gravfynd Järnålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 7 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (4)
Benposter (3)
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 0 gånger