Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 49955
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/49955
Inventarienummer 31046 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Södermanland
Socken Tystberga»
Fastighet Rogsta 1:3
Lokal Rogsta
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Tystberga 78:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):58,8571335162037
Longitud (Y):17,2096969636719
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Gravfynd Bronsålder
Nej
Nej
Gravfynd Järnålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 302 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (192)
Benposter (110)
Föremålsbilder 90
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 4 gånger