Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 49897
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/49897
Inventarienummer 31002 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Uppland
Socken Järfälla»
Fastighet Sandvik 5:1
Lokal Gåseborg
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Järfälla 62:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):59,401788685342
Longitud (Y):17,7624335681159
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Lösfynd Järnålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 2 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (2)
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 5 gånger