Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 47791
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/47791
Inventarienummer 28973 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Öland
Socken Bredsättra»
Fastighet
Lokal Bo
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Bredsättra 40:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):56,8340523324979
Longitud (Y):16,7762025330949
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Gravfynd Järnålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 2 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (2)
Föremålsbilder 4
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 1 gång