Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 47322
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/47322
Inventarienummer 28516 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Gotland
Socken Lärbro»
Fastighet Stora Vikers 1:77
Lokal Stora Vikers
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Lärbro 144:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):57,829255363791
Longitud (Y):18,8166261583513
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Boplatsfynd Bronsålder
Nej
Nej
Boplatsfynd Järnålder
Nej
Nej
Gravfynd Bronsålder
Nej
Nej
Gravfynd Järnålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 208 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (77)
Benposter (131)
Föremålsbilder 16
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 105 gånger