Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 4600
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/4600
Inventarienummer 3481 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Södermanland
Socken Botkyrka»
Fastighet
Lokal Botkyrka kyrka
Undersökningsår
Bebyggelseobjekt (RAÄ) Byggnad (RAÄ) BOTKYRKA ERIKSBERG 2:9 - husnr 1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):40,8379876526893
Longitud (Y):32,8047142674009
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Gravfynd Medeltid
Ja
Nej
Föremålsdata
Metadata om 1 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (1)
Föremålsbilder 2
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 8 gånger