Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 45602
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/45602
Inventarienummer 26862 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Södermanland
Socken Huddinge»
Fastighet
Lokal Flemingsberg
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Huddinge 106:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):59,2227206153656
Longitud (Y):17,9510213400376
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Lösfynd Järnålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 1 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (1)
Föremålsbilder 1
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 15 gånger