Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 44702
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/44702
Inventarienummer 26029 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Lappland
Socken Tärna»
Fastighet
Lokal Laisholm, Lilla Laisaren, lokal 792
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Tärna 89:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):65,7397146642794
Longitud (Y):15,1893898641372
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Boplatsfynd Stenålder
Nej
Nej
Lösfynd Stenålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 2 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (1)
Benposter (1)
Föremålsbilder 2
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 4 gånger