Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 41397
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/41397
Inventarienummer 23306 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Småland
Socken Oskarshamn»
Fastighet Kvarteret Falken 17
Lokal Nynäsvägen 20
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Oskarshamn 9» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):57,2645709756401
Longitud (Y):16,4396112990668
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Depåfynd? Bronsålder
Nej
Nej
Föremålsdata
Metadata om 2 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (2)
Föremålsbilder 2
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 2 gånger