Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Dela Translate
Fyndplats id 39836
Uniform Resource Identifier (URI) http://kulturarvsdata.se/shm/site/39836
Inventarienummer 22161 visa information | Visa kataolger Visa kataloger
Land Sverige
Landskap Ångermanland
Socken Grundsunda»
Fastighet
Lokal Ultrå, Kyrkviken
Undersökningsår
Fornlämning (RAÄ) Fornlämning (RAÄ) Grundsunda 121:1» | Mer information
Koordinat
Latitude (X):63,2553053419736
Longitud (Y):19,0677671386191
Lägeskvalitet: Hämtad från FMIS/BBR genom K-samsök/SOCH
Egenskaper
Unr Fyndtyp Datering Kyrklig Övrigt Kommentar
Boplatsfynd Medeltid
Nej
Ja
Se Invnr:19785:1-6, 20758:1-2, 20513
Boplatsfynd Medeltid
Ja
Nej
Se Invnr: 19785:1-6, 20758:1-2, 20513
Föremålsdata
Metadata om 4 föremål/benposter finns digitaliserade
Föremål (3)
Kyrkliga föremål (1)
Tagg/nyckelord skapad av användare Taggar
Tips skapade av användare Tips och information
Fyndplatsen har visats 2 gånger